Cennik

Integracja sensoryczna - diagnoza
  • Czas: 2-3 spotkania
  • Zajęcia indywidualne
  • Diagnoza (dokument i omówienie)
  • Cena: 400 zł
Integracja sensoryczna - terapia
  • Czas: 50 minut
  • Zajęcia indywidualne
  • Cena: 120 zł
Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Czas: 50 minut
  • Zajęcia indywidualne
  • Cena: 120 zł
Pierwsze spotkanie konsultacyjne jest bezpłatne